matej.jpg

Poutní mše svatá ke sv. Matěji v neděli 12. května

Svátek sv. Matěje, patrona našeho kostela a apoštola, oslavíme poutní mší svatou v neděli 12. května od 10:00. Hlavním celebrantem bude P. Kamil Vrzal. Po slavnostní bohoslužbě jsou všichni zváni k posezení a opékání špekáčků na farní zahradě. Mše svatá v 8:00 v neděli 12. května nebude. 

Farní filmový klub: Do Říma s láskou

Srdečně zveme na další projekci v rámci Farního filmového klubu. Tentokrát se bude ve čtvrtek 18. dubna od 19:00 na faře promítat snímek Do Říma s láskou. Vstup volný.

Velikonoční koncert v kostele sv. Matěje

V pátek 5. dubna od 18:00. Zazní Bach, Buxtehude, Seger, Černohorský, Clarke, Händel a další. Účinkují: Jan Škvařil - varhany, Stanislav Vojtíšek - trubka. 

Výroční zpráva farnosti sv. Matěje za rok 2023

Milí farníci, předkládáme Vám Výroční zprávu farnosti sv. Matěje za rok 2023 (viz příloha ke stažení). Věnujte jí, prosíme, náležitou pozornost. Obsahuje shrnutí aktivit v roce 2023, informace o hospodaření a důležité změny ve spolufinancování Fondu na mzdovou podporu kněží od roku 2024. Zároveň jste srdečně zváni na besedu o hospodaření farnosti, která se uskuteční v sobotu 9. března od 19:00 na faře. Při besedě bude příležitost zodpovědět případné dotazy. 

Na setkání zve pater Matúš Kocian a ekonomická rada farnosti

Subscribe to