matej.jpg

Staromatějská pouť 2024

Srdečně zveme na tradiční Staromatějskou pouť (procesí, nešpory a koncert s mluveným slovem) v kostele sv. Matěje v sobotu 24. února od 16 hodin.

Farní večer s filmem: staro-svatomatějská pouť a kostel sv. Matěje

Srdečně zveme na "Farní večer s filmem", při němž můžete zhlédnout pásmo krátkých historických filmů s tematikou staro-svatomatějské pouti a kostela sv. Matěje. Uskuteční se v neděli 18. února od 19:00 v budově fary u sv. Matěje. Večerem provází Jaromír Tužil. 

Farní večer s filmem: Návrat Dona Camilla a Svatá noc

Srdečně zveme na Farní večer s filmem, při němž můžete zhlédnout snímky Návrat Dona Camilla (1955) a Svatá noc (2001). Promítání proběhne v neděli 14. ledna od 18:00 na faře u sv. Matěje. Vstup volný. 

Farní klub katolické víry

Srdečně zveme do našeho společenství všechny, kdo mají zájem o: společnou modlitbu; povídání na téma, týkající se našeho náboženství; možnost zeptat se na nejasnosti; sdílet víru a diskutovat s druhými; vytváření přátelského společenství; rozšíření svých vědomostí o katolickém křesťanství; prohloubení víry; bližší poznání dalších členů naší farnosti; pravidelný kontakt s farářem.

Tříkrálový koncert 2024

Srdečně zveme na tradiční Tříkrálový koncert 2024 u sv. Matěje v sobotu 6. ledna od 17 hodin s vánočními písněmi z období renesance a baroka.

Prohlídky perníkových jesliček

Perníkový betlém bude v kostele sv. Matěje možné navštívit podle následujícího harmonogramu. Změna času prohlídek z technických důvodů vyhrazena.  Slavnostní otevření jesliček proběhne v sobotu 16. prosince v 11:00.

Benefiční výstava Naruby

DÍLNY TVOŘIVOSTI, o.p.s. Vás zvou na výstavu děl současných výtvarníků reflektující život lidí s postižením, výstavu děl lidí, kterým životní plány převrátila nenadálá událost. S různými životními osudy, avšak sobě na blízku. Výstava se koná v prostorách fary u sv. Matěje.

Subscribe to